Home

Batenburg voor elkaar

Tegenwoordig is het de bedoeling dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Batenburg is een relatief klein stadje met weinig voorzieningen. Inwoners die tijdelijk hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op de zorgcoöperatie Batenburg voor elkaar. Met deze organisatie van vrijwilligers willen wij hulp bieden en helpen we elkaar, zodat mensen langer zelfstandig in Batenburg kunnen blijven wonen.

We proberen ook mantelzorgers te ontlasten of te ondersteunen als dat nodig is. Het motto is samen sta je sterker!

Binnen de zorgcoöperatie zijn een aantal diensten opgezet waar inwoners gebruik van kunnen maken. Alles wordt geleid door vrijwilligers.

Op de website kunt u onder andere contactgegevens vinden en uitleg over de diensten en kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger.