Leefbaarheidsgroep

De leefbaarheidsgroep Batenburg heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van het stadje Batenburg. Wij denken en praten mee over ontwikkelingen in Batenburg, of die Batenburg aangaan. Daarnaast heeft de leefbaarheidsgroep een functie al intermediair tussen de verschillende betrokken partijen bij belangrijke zaken die in ons stadje spelen.

Tot slot houdt de leefbaarheidsgroep zich bezig met het in kaart brengen van wensen en behoeften van de bewoners van Batenburg. Dit hebben we in 2012 en 2013 samen gedaan met de werkgroep SOP waarbij in juni 2013 het Stadsontwikkelingsplan is gepresenteerd aan de inwoners van Batenburg en de gemeente Wijchen.

De leefbaarheidsgroep Batenburg heeft de vorm van een stichting.

Heeft u onderwerpen voor onze vergadering geeft u deze dan door via leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl