Overhandiging Stadsontwikkelingsplan
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
Stadsontbijt 2013
This is default featured slide 5 title
 

Onderzoek kinderopvang Batenburg

In 2013 is het stadsontwikkelingsplan uitgebracht. Nu zijn we als leefbaarheidsgroep al een tijd bezig met punten uit dit plan te onderzoeken en eventueel te ontwikkelen. In het stadsontwikkelingsplan is ook gesproken over kinderopvang in Batenburg. Als leefbaarheidsgroep zijn wij nu bezig met een inventarisatie in Batenburg of er behoefte is voor kinderopvang. Denk hierbij aan voorschoolse en naschoolse opvang, maar ook de doelgroep 0 tot 4 jarigen. Wij willen u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen en in te sturen naar de leefbaarheidsgroep Batenburg. Dit kan op het e-mailadres leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl. U mag deze vragenlijst anoniem invullen. Graag voor 4 mei ontvangen wij uw reactie.

Nieuws van de Wooncommissie

De wooncommissie is inmiddels met een aantal mensen in gesprek over zelf bouwen op de locatie van de school. Ook gaat de gemeente inzetten op het wijzigen van het bestemmingsplan. Er kunnen zich nog steeds gegadigden aanmelden om te bouwen in Batenburg

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Stadsschouw

Op 27 maart hebben wethouder Paul Loermans, projectleider van de gemeente Nick Bos, een paar vertegenwoordigers van de leefbaarheidsgroep en een aantal buren die aan Stadswal, Kerkstraat, Kerkplein en Kruisstraat wonen, een schouw gedaan als afsluiting van het nieuwe rioleringsproject. Dat betekent dat we een rondwandeling gemaakt hebben en alles bekeken. Over het algemeen heerste een grote tevredenheid over het hele project. Vooral de vriendelijkheid en bereidwilligheid van de werkers om waar mogelijk onaangenaamheden te voorkomen of op te lossen. Er waren nog een paar details die worden opgelost, zoals een te diepe goot, slordige randjes en het ontbreken van zand tussen de stenen.

Het was een mooie afsluiting van lange maanden met veel zand, blubber en kuilen, maar dan heb je ook wat.