Nieuws van de zorgcoöperatie!

Tijdens de avond Oei, weer vergeten heeft Gonnie afscheid genomen van de zorgcoöperatie. De taken van de zorgcoöperatie zijn nu overgedragen aan de Leefbaarheidsgroep en nog wat mensen die zich alleen met de zorgcoöperatie bezig houden. Marjan Lepoutre, Ria Janzing, Jos Ronner en Ilse Kuipers zijn vanaf nu het aanspreekpunt voor de Zorgcoöperatie. In de volgende nieuwsbrief zullen ze met meer informatie komen. Natuurlijk bedanken wij Gonnie Hendriks, Marian Klievink, Lianne Banken en Hilda Gesthuizen voor het enthousiasme en het vele werk met het opzetten van de zorgcoöperatie.

 

MFA Batenburg

Op dinsdag 11 december was de presentatie namens de Gemeente Wijchen over het nieuwe MFA. Deze avond was in de kantine van Voetbalvereniging Batavia.

Het was een drukbezochte avond, waar mensen een impressie kregen te zien van het nieuwe MFA. Mensen konden vragen stellen aan de leden van het MFA bestuur, de architect en de projectleider.

Er waren ontwerptekeningen die een goed beeld gaven hoe het er straks uit zou komen te zien. En op de plattegronden kon men precies zien wat straks de indeling wordt van het nieuwe MFA!

Al met al een geslaagde avond!

 

Verkeerswerkgroep

Enige tijd geleden hebben we met de werkgroep Verkeer gesproken. Aan de hand van dit gesprek hebben we afgesproken dat de Leefbaarheidsgroep de punten die nog open staan op gaat pakken en de contacten met de gemeente Wijchen opnemen. De display met betrekking tot de snelheid komt in het nieuwe jaar nog te hangen in de Grootestraat en de Wethouder Bankenstraat.  De Leefbaarheidsgroep had al contact met de Gemeente Wijchen over de drempel Grootestraat, Kruisstraat. Nu met het project bij de Kruisstraat, Kerkstraat en Stadswal gaan ze in ieder geval de drempel netjes straten hoe dit er precies uit gaat zien, krijgen wij nog te horen en gebeurt in overleg met de gemeente Wijchen. Hiervan houden wij u op de hoogte.

Mochten er nog andere zaken zijn met betrekking op verkeer  dan kunt u de Leefbaarheidsgroep mailen.