Onderzoek kinderopvang Batenburg

In 2013 is het stadsontwikkelingsplan uitgebracht. Nu zijn we als leefbaarheidsgroep al een tijd bezig met punten uit dit plan te onderzoeken en eventueel te ontwikkelen. In het stadsontwikkelingsplan is ook gesproken over kinderopvang in Batenburg. Als leefbaarheidsgroep zijn wij nu bezig met een inventarisatie in Batenburg of er behoefte is voor kinderopvang. Denk hierbij aan voorschoolse en naschoolse opvang, maar ook de doelgroep 0 tot 4 jarigen. Wij willen u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen en in te sturen naar de leefbaarheidsgroep Batenburg. Dit kan op het e-mailadres leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl. U mag deze vragenlijst anoniem invullen. Graag voor 4 mei ontvangen wij uw reactie.


Wij vinden het namelijk belangrijk dat de school behouden blijft en dat de kinderen in Batenburg met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen en misschien door middel van het realiseren van een kinderopvang, voorschools en naschoolse opvang kunnen we dit behouden binnen Batenburg.

Vraag 1:

O Ja, ik zou interesse hebben in voorschoolse opvang
O Ja, ik heb interesse in naschoolse opvang
O Ja, ik heb interesse in dagelijkse opvang (kinderdagverblijf)
O Geen van bovenstaande

Vraag 2:

Mocht u interesse hebben in kinderopvangmogelijkheden, om welke dagen zou het dan gaan:
O Maandag
O Dinsdag
O Woensdag
O Donderdag
O Vrijdag

Vraag 3:

In welke leeftijdscategorie heeft u kinderen?
O 0-4 jaar
O 4-8 jaar
O 8-12 jaar
O Anders, …………

Vraag 4:

Hoeveel kinderen zouden dan binnen uw gezin gebruik maken van BSO, VSO of kinderdagverblijf.door