Category Archives: SOP

Laatste nieuws Stadsbarbecue 17 september 2022

Deze Stadsbarbecue wordt georganiseerd door Stichting tot behoud Jan de Koele zwemtocht en Stichting Leefbaarheidsgroep Batenburg.

De Barbecue is bedoeld voor álle Batenburgers, jong en oud. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, want het wordt een gezellige middag/avond. We zouden het superleuk vinden als ook de wat oudere Batenburgers zich aansluiten bij deze middag. We halen u graag op en brengen u weer thuis.
We hebben “de Foodery” gevraagd om een lekkere barbecue voor ons te verzorgen en we hopen op een mooie nazomermiddag en avond.

Nog even alles op een rijtje

Onderzoek kinderopvang Batenburg

In 2013 is het stadsontwikkelingsplan uitgebracht. Nu zijn we als leefbaarheidsgroep al een tijd bezig met punten uit dit plan te onderzoeken en eventueel te ontwikkelen. In het stadsontwikkelingsplan is ook gesproken over kinderopvang in Batenburg. Als leefbaarheidsgroep zijn wij nu bezig met een inventarisatie in Batenburg of er behoefte is voor kinderopvang. Denk hierbij aan voorschoolse en naschoolse opvang, maar ook de doelgroep 0 tot 4 jarigen. Wij willen u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen en in te sturen naar de leefbaarheidsgroep Batenburg. Dit kan op het e-mailadres leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl. U mag deze vragenlijst anoniem invullen. Graag voor 4 mei ontvangen wij uw reactie.

Nieuws van de Wooncommissie

De wooncommissie is inmiddels met een aantal mensen in gesprek over zelf bouwen op de locatie van de school. Ook gaat de gemeente inzetten op het wijzigen van het bestemmingsplan. Er kunnen zich nog steeds gegadigden aanmelden om te bouwen in Batenburg

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.