Category Archives: windenergieproject

Denkt u mee over de gemeente Wijchen over 15 jaar?

Hoe denkt u dat onze gemeente er in 2035 uitziet? Dit is de vraag die de gemeente Wijchen centraal stelt in de omgevingsvisie. Op 1 januari 2023 gaat de omgevingswet in Nederland in werking treden. Hierop volgt eind 2023 de omgevingsvisie. U krijgt te maken met de omgevingswet als u of iemand anders iets aan wilt passen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verbouwen vaan een woning, activiteiten organiseren in de buurt. De omgevingswet moet ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen. En u krijgt meer ondersteuning bij de aanvraag.

De omgevingsvisie
Voor de invoering van de omgevingswet maakt de gemeente een omgevingsvisie en daarna omgevingsplannen. In de omgevingsplannen staan alle regels voor de fysieke leefomgeving die binnen de gemeente gelden. Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

  • De grootste kwaliteiten van de leefomgeving
  • De plannen voor ontwikkeling
  • De hoofdlijnen van het beleid.

Iedere gemeente in Nederland is nu bezig met de omgevingsvisie. Zo ook de gemeente Wijchen. In deze visie legt de gemeente vast hoe we de gemeente Wijchen ook in 2035 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten.

Hiervoor is Wijchen2035 in het leven geroepen en organiseren ze op diverse manieren bijeenkomsten om de mening van de burgers van de gemeente Wijchen te verzamelen. Zo ook in Batenburg.

Energiecafé in de Batenburcht  

Op dinsdag 19 april om 19:30 uur organiseert Spectrum samen met  de gemeente een energiecafé in Batenburg.

Tijdens dit café kunnen Batenburgers hun ideeën en zorgen over duurzaamheid
bespreken en vertelt de gemeente hoe men hiermee bezig is. Energiebesparing is in deze tijd een belangrijk thema. Ook windenergie speelt een rol.

Omdat dit soort bijeenkomsten vaak gericht zijn op de meest voorkomende typen
woningen heeft de Leefbaarheidsgroep ook de vele monumenten in Batenburg op tafel gelegd in de hoop dat ook daarvoor aandacht is.


Daarnaast organiseert Spectrum in opdracht van gemeente Wijchen de campagne Hoe duurzaam is Wijchen? Hierbij gaat men op verschillende manieren met inwoners op zoek naar hoe het nog beter kan in de gemeente.

Er is een online enquete ingericht, te vinden op: https://wijchen.swipocratie.nl/

Wel of geen windturbines bij Batenburg, Lienden, Hernen, Leur en Niftrik?

Alweer een update.

In een van de vorige Groentjes berichtten wij over plannen voor windturbines van 250 m hoog in het gebied oostelijk van Batenburg, tot aan de A50. De gemeenteraad van Wijchen stemde unaniem tegen. De plannenmakers wendden zich tot de Provincie Gelderland, die hierover kan beslissen. Het provinciebestuur, met name Gedeputeerde Jan van der Meer, stond niet onwillig tegenover de plannen.

Wethouder Titus Burgers is met de gemeenten in de regio gaan praten. Samen hebben de wethouders van de regiogemeenten Jan van der Meer benaderd. Zij bepleitten afstel of eventueel uitstel voor nader onderzoek. In uitstel heeft de gedeputeerde toegestemd.