Denkt u mee over de gemeente Wijchen over 15 jaar?

Hoe denkt u dat onze gemeente er in 2035 uitziet? Dit is de vraag die de gemeente Wijchen centraal stelt in de omgevingsvisie. Op 1 januari 2023 gaat de omgevingswet in Nederland in werking treden. Hierop volgt eind 2023 de omgevingsvisie. U krijgt te maken met de omgevingswet als u of iemand anders iets aan wilt passen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verbouwen vaan een woning, activiteiten organiseren in de buurt. De omgevingswet moet ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen. En u krijgt meer ondersteuning bij de aanvraag.

De omgevingsvisie
Voor de invoering van de omgevingswet maakt de gemeente een omgevingsvisie en daarna omgevingsplannen. In de omgevingsplannen staan alle regels voor de fysieke leefomgeving die binnen de gemeente gelden. Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

  • De grootste kwaliteiten van de leefomgeving
  • De plannen voor ontwikkeling
  • De hoofdlijnen van het beleid.

Iedere gemeente in Nederland is nu bezig met de omgevingsvisie. Zo ook de gemeente Wijchen. In deze visie legt de gemeente vast hoe we de gemeente Wijchen ook in 2035 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten.

Hiervoor is Wijchen2035 in het leven geroepen en organiseren ze op diverse manieren bijeenkomsten om de mening van de burgers van de gemeente Wijchen te verzamelen. Zo ook in Batenburg.

Inwoners van Batenburg willen we dan ook oproepen om hieraan mee te werken! Wat kunt u zoal doen?

Vanuit Wijchen2035 wordt er een dorpentour georganiseerd. In de week van 16 mei gaan vertegenwoordigers van het gemeentebestuur de kernen en de wijken in de gemeente Wijchen af. Op 19 mei zullen ze Batenburg een bezoek brengen. U kunt dan tussen 16:30 uur en 18:30 uur in gesprek met de wethouders en raadsleden bij de Batenburcht. Stel dan ook gerust uw vragen of deel uw plannen over Batenburg.

Lukt het nu niet om bij de dorpentour aan te sluiten, dan kunt u ook via de digitale manieren meedoen met wat acties.

Een Swipocratie:
Dit kunt u makkelijk vanaf de telefoon of tablet doen. U krijgt een foto en een korte tekst te zien en door te swipen beantwoordt u makkelijk en snel de vragen. Dit kost u 3 minuten. Ga voor deze optie naar www.wijchen.swipocratie.nl

Online vragenlijst/ enquête
U kunt online een vragenlijst invullen, deze enquête kost u ongeveer 15 – 20 minuten van uw tijd. Hierin worden vragen gesteld over wat u belangrijk vindt over de omgeving waar u woont. Nu en over 15 jaar. U vindt deze vragenlijst op www.wijchen.nl/omgevingsvisie

De jeugd is de toekomst
Aangezien de jeugd de toekomst is willen ze bij de gemeente Wijchen ook vragen of de jeugd mee wil denken aan het wonen in de wijk, dorp. Daarvoor vragen ze om de jeugd een kleurplaat te laten maken over wat zij belangrijk vinden. Vanuit de Leefbaarheidsgroep zullen wij ook de school hiervoor benaderen om eraan mee te werken. Maar uw kind kan natuurlijk thuis hier ook mee aan de slag. Op de website www.wijchen.nl/omgevingsvisie vindt u de kleurplaat om te downloaden. Deze kunt u daarna afgeven bij het Huis van de Gemeente of e-mailen naar omgevingsvisie@wijchen.nl.

Tot slot komt er ook een bijeenkomst samen bouwen aan de toekomst.
Tijdens een interactieve sessie op 7 juni 2022 willen we letterlijk gaan bouwen aan de toekomst van de gemeente Wijchen. Hoe wilt u dat de gemeente Wijchen er in 2035 uitziet? Er volgt een korte introductie en vervolgens gaat u samen met anderen aan de slag om te bouwen aan een toekomst.

Als u zich op wilt geven voor deze sessie van 7 juni 2022 kunt u dat doen via het e-mailadres: omgevingsvisie@wijchen.nl

De leefbaarheidsgroep wordt ook meegenomen in het traject en wij zullen ook zeker proberen aan te sluiten bij de bovenstaande initiatieven, maar iedere inwoner kan hier natuurlijk aan meewerken. Dus wij doen ook een oproep aan u en laat uw stem en idee horen bij de gemeente Wijchen.

Stichting de Leefbaarheidsgroep Batenburg