Category Archives: zorgcoöperatie

Denkt u mee over de gemeente Wijchen over 15 jaar?

Hoe denkt u dat onze gemeente er in 2035 uitziet? Dit is de vraag die de gemeente Wijchen centraal stelt in de omgevingsvisie. Op 1 januari 2023 gaat de omgevingswet in Nederland in werking treden. Hierop volgt eind 2023 de omgevingsvisie. U krijgt te maken met de omgevingswet als u of iemand anders iets aan wilt passen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verbouwen vaan een woning, activiteiten organiseren in de buurt. De omgevingswet moet ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen. En u krijgt meer ondersteuning bij de aanvraag.

De omgevingsvisie
Voor de invoering van de omgevingswet maakt de gemeente een omgevingsvisie en daarna omgevingsplannen. In de omgevingsplannen staan alle regels voor de fysieke leefomgeving die binnen de gemeente gelden. Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

  • De grootste kwaliteiten van de leefomgeving
  • De plannen voor ontwikkeling
  • De hoofdlijnen van het beleid.

Iedere gemeente in Nederland is nu bezig met de omgevingsvisie. Zo ook de gemeente Wijchen. In deze visie legt de gemeente vast hoe we de gemeente Wijchen ook in 2035 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten.

Hiervoor is Wijchen2035 in het leven geroepen en organiseren ze op diverse manieren bijeenkomsten om de mening van de burgers van de gemeente Wijchen te verzamelen. Zo ook in Batenburg.

Nieuwe datum lezing levenstestament

Informatieavond Levenstestament/Testament

Woensdag 13 april 2022 in de Batenburcht vanaf 20:30 uur. Binnenlopen vanaf 20.15 uur
Spreker: Notaris Monique van de Loo van Notariskantoor van Hövell te Wijchen

Waarom een testament en/of Levenstestament?

Iedereen komt in zijn leven wel eens op een moment, waarop hij denkt, wat moet er gebeuren als ik een hersenletsel krijg of dement word, of wat als ik kom te overlijden.

Zaken, waar men vaak niet over na wil denken of vooruit schuift. Alleen zijn het vaak uw dierbare naasten, die met vele problemen achterblijven, hetgeen niet nodig is, als de zaken maar goed worden vastgelegd. Dit kan door het maken van goede testamenten en/of levenstestamenten.

Nieuws vanuit de Zorgcoöperatie Batenburg voor Elkaar

Tja, corona. Allerlei dingen zijn niet doorgegaan: de ontmoetingsochtenden op dinsdag, de
voorlichting over het levenstestament op 27 oktober, de bijeenkomst voor alle vrijwilligers, de
voortgang van de AED-actie. Over deze actie wordt u apart op de hoogte gehouden via het
Groentje. Wat wel kon doorgaan is het gebruik van de diensten, maar door corona hebben niet
zoveel mensen dat gedaan het afgelopen jaar. Gelukkig stonden de vrijwilligers klaar voor wie dat
wel wilde. Verder hebben we in mei vorig jaar een vrolijk bloemetje rondgebracht en met de kerst
een door de mensen van Oma Pietje gemaakte attentie.

Intussen hebben we niet stilgezeten. Er is een website gemaakt, waarop u kunt zien wat we doen, welke diensten er zijn, onze privacyverklaring, handige tips en hoe u ons kunt bereiken. U vindt de website onderaan dit stukje.

Ook zal binnenkort weer een herziening van de kartonnen flyer, met datum, bij u in de bus vallen. Het is verstandig als u nog een oude heeft om die weg te gooien. Er zijn nogal wat wisselingen geweest van de contactpersonen. We hebben de vertrekkende contactpersonen bedankt met een grote bos zonnebloemen en heten de nieuwe van harte welkom en wensen hen succes. Ook vindt u de informatie van de flyer elke 14 dagen in het groentje.