Algemene agenda in Batenburg

We hebben in ons mooie stadje Batenburg zeer veel activiteiten van diverse stichtingen en verenigingen. Omdat we graag zien dat veel mensen naar de activiteiten komen en weten dat de activiteiten er zijn is er een algemene agenda bedacht. Deze agenda staat op de website www.batenburgstad.nl. Natuurlijk weten wij zo niet welke activiteiten er allemaal zijn en nu kunt u via deze site ook uw evenement aanmelden (http://www.batenburgstad.nl/evenement-aanmelden/), zodat deze in de agenda te zien zal zijn. Mocht dit online niet lukken dan kunt u ook via een briefje uw evenement doorgeven aan de Touwslagersbaan 8. (deponeer het in de brievenbus) Wij zorgen dan dat de vermelding op de website komt.

Wij snappen dat niet iedereen het internet bij de hand heeft dus wij zullen ook 1 keer per maand in het groentje de agenda vermelden, zodat u op de hoogte bent van wat er op de kalender staat in
Batenburg.

 

Inbreiding Batenburg

Afgelopen 5 juni 2018 hadden we de eerste informatieavond over de Inbreiding van Batenburg. Wat een opkomst zeg! Alleen hier waren wij als wooncommissie al zeer trots op. Vele mensen hebben vragen kunnen stellen en daarna ook een enquête ingevuld waar wij als wooncommissie mee verder kunnen. Mensen hebben hun wensen aan kunnen geven, maar ook aan kunnen geven of ze eventueel willen bouwen in Batenburg.

De presentatie van deze avond kunt u teruglezen op onze website www.batenburgstad.nl/lbg. De wooncommissie gaat nu aan de slag met deze gegevens en zal ook weer met de gemeente Wijchen om de tafel gaan voor het vervolg op deze avond.

Op dinsdag 30 oktober volgt er een nieuwe informatieavond in de Hostert waarbij we dieper op de mogelijkheden ingaan en er worden sprekers uitgenodigd.

Wij houden u in ieder geval op de hoogte via onze website, facebookpagina en natuurlijk de nieuwsbrief en het groentje.

De wooncommissie.

 

Vergaderdata van de Leefbaarheidsgroep Batenburg

De Leefbaarheidsgroep heeft voor het komende jaar de vergaderdata al vastgezet en ingepland. U kunt natuurlijk altijd zaken op de agenda plaatsen voor deze
vergaderingen. Of punten aangeven waar de Leefbaarheidsgroep iets in zou kunnen betekenen. Dit kunt u doen via het emailadres: leefbaarheidsgroep@batenburgstad.nl.