Category Archives: verlichting

Denkt u mee over de gemeente Wijchen over 15 jaar?

Hoe denkt u dat onze gemeente er in 2035 uitziet? Dit is de vraag die de gemeente Wijchen centraal stelt in de omgevingsvisie. Op 1 januari 2023 gaat de omgevingswet in Nederland in werking treden. Hierop volgt eind 2023 de omgevingsvisie. U krijgt te maken met de omgevingswet als u of iemand anders iets aan wilt passen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verbouwen vaan een woning, activiteiten organiseren in de buurt. De omgevingswet moet ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen. En u krijgt meer ondersteuning bij de aanvraag.

De omgevingsvisie
Voor de invoering van de omgevingswet maakt de gemeente een omgevingsvisie en daarna omgevingsplannen. In de omgevingsplannen staan alle regels voor de fysieke leefomgeving die binnen de gemeente gelden. Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

  • De grootste kwaliteiten van de leefomgeving
  • De plannen voor ontwikkeling
  • De hoofdlijnen van het beleid.

Iedere gemeente in Nederland is nu bezig met de omgevingsvisie. Zo ook de gemeente Wijchen. In deze visie legt de gemeente vast hoe we de gemeente Wijchen ook in 2035 een fijne plek laten zijn om te wonen, werken, leven en genieten.

Hiervoor is Wijchen2035 in het leven geroepen en organiseren ze op diverse manieren bijeenkomsten om de mening van de burgers van de gemeente Wijchen te verzamelen. Zo ook in Batenburg.

Lantaarns in de Grootestraat

 

Beste Batenburgers,

In het Groentje van 30 mei en eerder op de website hadden we de oproep gedaan over de straatverlichting in de Grootestraat. U kon uw stem uitbrengen en meebeslissen welke straatlantaarn er geplaatst gaat worden in de Grootestraat.

Er kon gekozen worden tussen de Albany en de Valentino lamp. We hebben heel veel reacties binnengekregen en de stemmen zijn geteld en met de gemeente besproken.

 

Lantaarns in de Grootestraat

Enige maanden geleden heeft de Gemeente besloten de huidige straatlantaarns in de Grootestraat te vervangen door nieuwe. De oude zijn afgeschreven en aan vervanging toe. De gemeente nodigde de Leefbaarheidsgroep uit om in een gesprek wensen ten aanzien van het uiterlijk van de lantaarns naar voren te brengen. In samenspraak met Het Batenburgs Erfgoed werd aan de gemeente gevraagd om uit te gaan van en rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

– Als belangrijkste en drukste straat van Batenburg dient de verlichting zo optimaal mogelijk te zijn,
– Er moet rekening gehouden worden met de lindebomen
– Er zijn geen doorgaande stoepen en mede door geparkeerde auto’s dienen voetgangers over de rijweg te lopen,
– Met de vormgeving van de lantaarns moet rekening gehouden worden met het historische karakter van onze stad.

De gemeente is met deze gegevens aan de slag gegaan.